WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

12.02.2003 Medal Młodej Sztuki przyznany przez kapitułę Głosu Wielkopolskiego 
w dziedzinie animacji „za oryginalne formy promowania muzyki w różnych środowiskach”

9.06.2004 Medal Młodego Pozytywisty – Nagroda Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „w uznaniu pasji w pracy organicznej”

listopad 2008 III nagroda w ogólnopolskim konkursie na piosenkę o Poznaniu pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania „A NAM WARTO ŻYĆ NAD WARTĄ” za piosenkę pod tytułem „Twój Poznań”

2.10.2012 laureat w konkursie „Profesjonaliści Forbesa 2012” w kategorii AKTOR
w województwie wielkopolskim

wrzesień 2015 statuetka twórców Fundacji Zakłady Kórnickie - Władysława i Jadwigi Zamoyskich BENE MERITUS „za wkład w realizację Letniego Festiwalu Muzyka
z Kórnika”

20.08.2018 Medal "Fidelier et Constanter" – „w uznaniu szczególnych zasług za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób niepełnosprawnych intelektualnie”

7.10.2021 Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego Założyciela Miasta za kultywowanie kultury i tradycji regionu tomaszowskiego w 400. rocznicę lokacji.