EDUKACJA

Artysta rozpoczął edukację wokalną w 1990 roku pod okiem Wiesławy Grabek-Woś w Zamościu.

W latach 1992-1998 student Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na wydziale Wokalno – Aktorskim, początkowo jako tenor w klasie Marka Moździerza, a do 1994 jako kontratenor w klasie prof. Eugeniusza Sąsiadka. Praca dyplomowa „Kastraci – kreatorzy włoskiej sztuki operowej w Europie XVII i XVIII wieku” zyskała duże uznanie i została wydana drukiem w 2004 r. nakładem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.

Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich pod kierunkiem Ewy Podleś, Ryszarda Karczykowskiego, Piotra Kusiewicza, Gerharda Kahrego, Heleny Łazarskiej, Dariusza Grabowskiego i Roberta Nakonecznego.

2001 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Placówką Kultury ukończone z wynikiem bardzo dobrym.