MASKI WŁADZY. MACIEJOWSKI PODRÓŻE

premiera: 7 maja 2010
kierownictwo muzyczne: Krzysztof Słowiński
reżyseria i inscenizacja: Sylwester Biraga

OBSADA
Tomasz Raczkiewicz 

Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu

foto Katarzyna Zalewska


Niemalże symbiotyczna współpraca Romana Maciejewskiego przede wszystkim z Ingmarem Bergmanem, a także z Knutem Strømem zaowocowała muzyką do sztuk teatralnych, która, dzisiaj oderwana od tekstu dramatycznego, niezmiennie pozostaje wartością samą w sobie. Caligula Alberta Camusa, Makbet Williama Szekspira, muzyka do klasycznego dramatu chińskiego Śpiew lutni Kao-Tsa-Tchenga stały się pretekstem do powstania muzycznego monodramu, w którym, zgodnie z Szekspirowską formułą, „aktor odgrywa cały świat”. Poszczególne części spektaklu – „Człowiek ofiarą władcy” oparty o teksty chińskiej epopei, „Makbet – próby”, i „Dyktator” z fragmentami dramatu Camusa – przedstawiają człowieka w różnych okolicznościach, w różnych maskach, zza których tylko czasami przedziera jego prawdziwe oblicze. Aktor przedstawia na zmianę obraz tyrana lub jego ofiary, by w ten sposób ukazać dwoistość natury ludzkiej.
Reżyseria i scenografa została opracowana przez Sylwestra Biragę – dyrektora naczelnego i artystycznego warszawskiego Teatru Druga Strefa, w którym realizuje swoją koncepcję totalnego spojrzenia na teatr.